Ustawa „antydyskryminacyjna”

W Sejmie trwają prace nad projektem tak zwanej ustawy antydyskryminacyjnej, wdrażającej niektóre przepisy UE w zakresie równego traktowania. Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na tzw. „ekspresję płciową” i „tożsamość płciową”.

Analiza projektu (do przeczytania tutaj) wskazuje na to, że:

  • publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi byłoby szczególnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowań byłby karany;
  • osoba lub instytucja oskarżona o dyskryminację musiałaby udowodnić swoją niewinność;
  • będzie istniał obowiązek współpracy organów państwa i samorządu z organizacjami homoseksualnymi (LGBT) w zakresie realizowania tzw. programów antydyskryminacyjnych (w praktyce oznacza to zwalczanie postaw prorodzinnych i promowanie niemoralnych zachowań za pieniądze podatników;
  • dotychczasowa definicja molestowania zostanie znacznie rozszerzona, również na treści publikowane w mediach oraz reklamie;
  • organizacje LGBT będą mogły wytaczać procesy wszystkim podmiotom prezentującym treści niezgodne z ich światopoglądem;
  • ograniczona zostanie swoboda działalności gospodarczej, gdyż nie będzie można odmówić świadczenia usług w sytuacjach wywołujących konflikt sumienia np. obsługi homoślubów, czy imprez promujących zachowania homoseksualne.

 

Trudno w to uwierzyć, ale jak wyraźnie widać, ideologia gender przenika projekty, które pod niewinną nazwą ustawy antydyskryminacyjnej wprowadzają przywileje dla środowisk LGBT.

 

Więcej informacji zdobędziesz na stronie

http://fronda.gliwice.pl/news.php5?id=805

Potrzebny jest społeczny protest, aby zapisy z projektu ustawy nie zostały przyjęte.

 

Wejdź na stronę http://stopdyktaturze.pl/ i podpisz się pod protestem !!!