Stop deprawacji w edukacji

704151039711440916253

Obywatelska Inicjatywa Rodzin była współorganizatorem manifestacji „Stop deprawacji w edukacji” która odbyła  się  30 sierpnia 2015 na Rynku Mariensztackim w Warszawie.

Manifestowaliśmy przeciwko planowanej przez MEN zmianie podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie. Choć MEN nie określiło jasno jakie to mają być zmiany, ogólne nastawienie szefowej MEN i szereg istotnych poszlak sugeruje że będą to zmiany w duchu rewolucji seksualnej, zgodne m. in. z postulatami ideologów LGBTQ. 22 lipca szefowa MEN spotkała się z przedstawicielami środowisk LGBTQ i uzgodniła, że w szkołach będą prowadzone działania „antydyskryminacyjne” w tym przeciw tzw. „homofobii”. W zespole, który ma przygotowywać nową podstawę programową znalazły się osoby promujące seksualny permisywizm i postawy homo- i queer-seksualne wśród młodzieży. Przykłady z innych krajów UE, jak Francja, Niemcy czy Włochy dają wyobrażenie jak może wyglądać program edukacji seksualnej w duchu seksualnej rewolucji.

Kwestie te zostały bliżej wyjaśnione w serii artykułów, pt. Stop deprawacji w edukacji: 

Cykl  Stop deprawacji w edukacji!

Część 1. Uwaga rodzice! Niebezpieczne plany „równościowych” fundacji i stowarzyszeń. – TUTAJ

Część 2. Program WDŻ pod dyktando środowisk LGBTQ   – TUTAJ

Część 3. „Aideologiczne” związki homo i queer w edukacji – TUTAJ

Część 4. Zaburzenie płci i seksualności jako rzeczywisty cel tzw. edukacji antydyskryminacyjnej  – TUTAJ

Część 5. Jak zaburzyć seksualność? – TUTAJ

Część 6. Czy nasze dzieci będą takie jak oni? – TUTAJ

 

UWAGA: organizacja protestu została nieco zmieniona.

Manifestacja planowana początkowo na Plac Zamkowy nie może się tam odbyć i zostaje przeniesiona na Rynek Mariensztacki. Skorygowany plan jest następujący:

Godz. 12:00  Kościół św. Anny

Godz. 13:00  zbiórka na Krakowskim Przedmieściu i przejście na Rynek Mariensztacki.

Więcej informacji o planowanej manifestacji można znaleźć na internetowej stronie protestu:  stopdeprawacji.pl