WAŻNE WYDARZENIE – SPOŁECZNY KONGRES OŚWIATY POLSKIEJ, 15 LUTY 2016, WARSZAWA

Obywatelska Inicjatywa Rodzin uczestniczy w Społecznym Kongresie Oświaty Polskiej, który odbędzie się 15 lutego w sali SDP przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie (miejsce znane również ze spotkań Klubu Ronina).

Podstawą obrad Kongresu będzie „Zarys programu oświatowego” wypracowany w trakcie prac seminarium oświatowego w Instytucie Lecha Kaczyńskiego, do pobrania TUTAJ.

Swoją obecność na Kongresie zapowiedziała minister edukacji narodowej pani Anna Zalewska.

Program Kongresu:
10.30 – 11.00 rejestracja Gości
11.00 – 11.05 otwarcie Kongresu
11.05 – 11.35 wystąpienie Pani Minister Anny Zalewskiej
11.35 – 12.35 godzina pytań do i odpowiedzi Pani Minister
12.40 – 18.00 debata nad filarami oświaty:
13.00– 13.30    1 – Cel polskiej szkoły – jaki ma być absolwent (aksjologia)
13.30 – 14.00   2 – Ustrój szkoły (gimnazjum?), prawo oświatowe
14.00 – 14.30   3 – Ocenianie ucznia – egzaminy przed-i po-szkolne, testy,
14.30 – 15.00   4 – Uprawnienia rodziców w szkole (zasada pomocniczości)
15.00 – 15.30   5 – Normy szkolne – obowiązki i prawa, nagrody i kary (zasada równoważności)
15.30 – 16.00   6 – Nauczyciel przedmiotowy (kształcenie i kompetencje), psycholog i pedagog w szkole, poradnie PP
16.00 – 16.30   7 – Dwa modele szkoły (miasto i wieś), właściciel szkoły, finansowanie (bon oświatowy czy budżet państwa)
16.30 – 17.00   8 – Podstawa programowa czy jednolity program, rozkład materiału, podręczniki (bezpłatne?)
17.00 – 17.50   9 – (wolna dyskusja)
17.50 – 18.00 przedstawienie następnych działań i zamknięcie Kongresu.
w imieniu
Społecznego Zespołu Oświatowego
Józef Orzeł
Klub Ronina

Uwaga: przy rejestracji (lub nawet do 18.00) proszę wpisywać nr (1-8) zespołów, do których chcą Państwo się zapisać, a które będą pracować po Kongresie nad filarami oświaty i współpracować z MEN.

W pozycji 9 można wpisywać nazwy zespołów, które nie mieszczą się w podziale (1-8).