EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA – szkodliwe, a nawet niebezpieczne treści w zachęcającym opakowaniu.

rownosc-3

Uwaga rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół!
Zewnętrzni edukatorzy wprowadzają do szkół zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

Wysłaliśmy w tej sprawie list do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i rad rodziców – jest dostępny TUTAJ.

Wiele szkół otrzymuje ostatnio oferty wprowadzenia tzw. edukacji antydyskryminacyjnej (w skrócie EA). Szlachetne hasła troski o niepełnosprawnych, ubogich, cudzoziemców zachęcają dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do zaproszenia do szkół edukatorów antydyskryminacyjnych oraz do wprowadzenia w szkołach kodeksów równego traktowania. Naciągane statystyki rzekomo wykazujące znaczną skalę dyskryminacji oraz rzekome kompetencje edukatorów w zwalczaniu nietolerancji mają przekonywać do współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami specjalizującymi się w takiej działalności.

W rzeczywistości za fasadą dbałości o niepełnosprawnych, ubogich etc. oraz rzekomej światopoglądowej neutralności kryje się narzucanie rewolucyjnych poglądów w sferze seksualności, w tym przede wszystkim promocja homoseksualizmu i innych zaburzonych zachowań seksualnych. W programach EA widoczna jest skrajna nietolerancja dla obowiązujących norm społecznych, obyczajowych i moralnych, a więc nie tylko ich negacja, ale widoczny zamiar ich obalenia, w tym obalenia wzorców normalnej, zdrowej rodziny. Choć wprowadzanie tej edukacji zaczyna się od pozornie niewinnych zapisów o niedyskryminowaniu osób o odmiennych orientacjach i upodobaniach seksualnych, to okazuje się że promotorzy EA uważają wychowanie do normalnej rodziny składającej się z kobiety, mężczyzny oraz ich dzieci za oburzający skandal i przejaw tzw. homofobii. Domagają się zmian w programach i podręcznikach szkolnych tak, by związki homoseksualne lub jeszcze bardziej wynaturzone związki wieloosobowe o mieszanych relacjach homo i heteroseksualnych przedstawiać młodzieży jako równoprawne wzorce wychowawcze.

Te najbardziej budzące sprzeciw treści EA niekoniecznie są od razu widoczne, ponieważ edukatorzy, świadomi możliwej negatywnej reakcji często je ukrywają, przedstawiają w zawoalowanej formie oraz przesuwają na dalsze etapy, dozując szkodliwe oraz demoralizujące treści i stopniowo z nimi oswajając. Zajęcia EA często prowadzą aktywni homoseksualiści mniej lub bardziej otwarcie propagujący swój styl życia, zaś praktyka pokazuje, że faktycznie realizowana polityka/edukacja antydyskryminacyjna oraz ideologia LGBTQ (lesbijek, gejów, bi- i trans-seksualistów oraz osób queer) są nierozłączne. Może trudno w to uwierzyć, ale dokumenty pokazują to jednoznacznie (patrz TUTAJ). Wynika z nich, że tzw. edukacja antydyskryminacyjna odwraca bieguny dobra i zła: niszczenie psychiki, demoralizację i deprawację młodych ludzi nazywa dobrem, zaś obronę dzieci i młodzieży piętnuje się jako rzekome zło – „homofobię”.

Ponieważ w bieżącym roku szkolnym stowarzyszenia i fundacje promujące EA zapowiadają wzmożoną aktywność w szkołach, uważamy za konieczne by ostrzec przed nią rodziców, nauczycieli i dyrektorów oraz przekazać informacje o rzeczywistym charakterze i celach tej edukacji. Ostrzeżenia te wraz z uzasadnieniem wyjaśniającym zwięźle istotę zagrożeń wynikających z EA zawarliśmy w liście do dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz do rad rodziców. List ten rozesłaliśmy pocztą na adresy szkół, którymi dysponowaliśmy. Można się z nim zapoznać TUTAJ. Zachęcamy do rozpowszechnienia listu wśród rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Rodziców zachęcamy do zapytania, czy list dotarł do dyrekcji szkoły ich dzieci.

Jesteśmy również gotowi przyjechać do Państwa (do szkoły lub w inne uzgodnione miejsce) z prelekcją na temat rzeczywistych celów tzw. polityki i edukacji antydyskryminacyjnej. W portfolio oferujemy też szereg innych prelekcji o tematyce profilaktycznej, prorodzinnej i doty­czącej współczesnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Niektóre tematy wykładów podajemy TUTAJ.

W imieniu Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin

Grzegorz Strzemecki

 

DOKUMENTY Z KTÓRYMI WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

  1. List do dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz rad rodziców. Jego integralną częścią jest uzasadnienie zawierające podstawowe minimum skondensowanej, rzetelnie udokumentowanej wiedzy o EA.
  2. Przykłady dokumentów na temat tzw. edukacji antydyskryminacyjnej pokazują dokąd zmierza i czemu naprawdę służy ta edukacja.
  3. Prezentacja na temat rzeczywistych celów tzw. polityki antydyskryminacyjnej przedstawiona w Klubie Ronina 4.08.2015 r. dostępna jest TUTAJ, od 1:15 do 57:40 min. nagrania. Edukacji antydyskryminacyjnej poświęcony jest fragment 45:47 – 54:56, jednak by w pełni zrozumieć jego sens niezbędne jest zapoznanie się z całością. Jak widać jest to nagranie sprzed ponad roku.Obecnie przedstawiana jest nowsza, zaktualizowana i udoskonalona wersja prezentacji, zwykle dostosowana do specyfiki środowiska odbiorców i narzuconych ram czasowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
12 × 16 =