Czym jest gender i dlaczego stanowi zagrożenie

symbole queer z okładki książki

Obrona przed genderystowskim totalitaryzmem  to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Trzeba to jasno powiedzieć, nie zważając na kłamstwa i szyderstwa jego promotorów oraz ignorantów, którzy je powtarzają.

Gender to pojęcie wieloznaczne, co ułatwia semantyczne manipulacje i ukrywanie prawdy – może oznaczać rodzaj gramatyczny (męski/żeński), tzw. płeć społeczno-kulturową, odwołującą się do owego pojęcia teorię oraz opartą na niej ideologię. Jest oczywiste, że zagrożenia nie stanowi rodzaj gramatyczny, ani samo pojęcie płci kulturowej jako formy wyrażania kobiecości/męskości. Problemem jest gender jako groźna i nie mająca ani empirycznych, ani naukowych podstaw „teoria” i oparta na niej ideologia, której celem jest zniszczenie naturalnej seksualnej tożsamości człowieka (główny dokument w tej sprawie przedstawiono TUTAJ ; wiecej na ten temat napisano TUTAJ.

Teoria ta w swym najtwardszym jądrze (tzw. teoria queer) opisuje i wyjaśnia płeć w oderwaniu od biologii jako „niewolę” narzuconą polityczną przemocą, a wyrastająca z niej totalitarna ideologia gender obiecuje wyzwolenie z owej „niewoli”. Tam, gdzie ideologia ta zdobywa władzę, wiara w nią staje się przymusem, zaś prawda o tym, kim jest człowiek, kim kobieta, a kim mężczyzna, staje się zakazana, a tym bardziej staje się zakazane głoszenie poglądu, że homo-, trans-seksualizm i inne tzw. nieheteronormatywne seksualności (łącznie określane mianem queer) są formami seksualności zaburzonej. Pisząc to, chcemy jednocześnie zaznaczyć, że kierujemy się zasadami bezwzględnego szacunku i udzielania pomocy ludziom dotkniętych tego rodzaju sytuacjami. Ich los nie jest nam obojętny.

 

            Cel ideologii gender (albo gender-queer) to stworzenie „nowego człowieka”, co ma się dokonać przez zniszczenie jego dotychczasowej tożsamości, destabilizację pojęć płci i seksualności, a co za tym idzie zniszczenie opartych na nich relacji i instytucji społecznych: rodzicielstwa, rodziny i małżeństwa.

Służy temu narzucenie społeczeństwu genderowych atrap (imitacji płci czy homo-pseudo-małżeństw) i wprowadzenie zamętu w sprawach płci i seksualności. W edukacji od najmłodszych lat forsuje się demoralizującą, natrętną, a tam, gdzie się uda, przymusową seksualizację połączoną z promocją wszelkich zaburzonych seksualności (queer). Dorosłym serwuje się to samo w mediach, w kulturze i przy wszystkich innych okazjach. To celowe niszczenie indywidualnej tożsamości i relacji rodzinnych, stanowiących naturalne oparcie dla człowieka, ma doprowadzić do atomizacji społeczeństwa znacznie głębszej niż za czasów komunizmu.

 

Trzeba zaznaczyć, że ideologia gender jest zaledwie częścią szerszego arsenału ideologicznych narzędzi współczesnej lewicy, wyrasta z tych samych korzeni co zbrodnicze lewackie ideologie totalitarne XX wieku, tj. kolejne wersje komunizmu – Lenina, Stalina, Mao-tse-tunga, Pol Pota, Kim Ir Sena i innych. One również miały przynieść „postęp”, „wyzwolenie” i „równouprawnienie”, stworzyć „nowego człowieka” i „uszczęśliwić” ludzkość. Udoskonalona, genderowa mutacja rewolucyjnej inżynierii społecznej przeniosła uwagę z ekonomii na seksualność – sferę znacznie bardziej delikatną i wrażliwą, dogłębniej wnika i niszczy człowieka, stwarza nowe możliwości okłamywania, kuszenia, uwodzenia i niewolenia swoich ofiar. Militarny przewrót jako sposób zdobycia władzy zastąpiono wieloletnim „marszem przez instytucje”, a przede wszystkim przez umysły ludzi, by poprzez systematyczne „pranie mózgów” doprowadzić do takiej erozji myślenia, że społeczeństwa godzą się na skrajną demoralizację, na zaprzeczanie i zakaz głoszenia najoczywistszych prawd, w tym tej, że rodzina/małżeństwo to matka, ojciec i dzieci oraz że dzieci potrzebują oraz mają prawo do matki i ojca, a nie do niszczącego ich psychikę i naturalną tożsamość instruktażu o seksie (także w wersji queer).

Ideologia ta już dziś kładzie fundamenty pod państwo totalitarne, jej „liberalizm” przejawia się w zakazach i karach (finansowych, dotyczących praw obywatelskich, z ograniczeniem wolności włącznie) za głoszenie prostych prawd. W wielu krajach doprowadza do anihilacji wolności, dobra, prawdy i piękna, burzy fundamenty naszej cywilizacji.

Ideologia gender opiera się na wielu, powtarzanych do znużenia kłamstwach:

– Kłamstwem jest oderwana od biologii wizja człowieka.

– Kłamstwem jest kamuflaż dla antyludzkiego programu niszczenia tożsamości i naturalnych więzi społecznych pod hasłami tzw. polityki równości (antydyskryminacyjnej) i różnorodności oraz zwalczania rzekomych prześladowań queer-seksualistów i tzw. homofobii.

– Kłamstwem są twierdzenia o nieistnieniu ideologii gender, która rzekomo ma być tylko „teorią naukową” mówiącą o formach wyrażania męskości i kobiecości, służącą promocji równouprawnienia płci.

 

Największą siłą genderyzmu, oprócz służących mu polityków, są rzesze ludzi wierzących w jego kłamstwa, dlatego ważną formą obrony jest jak najszersze rozpowszechnienie rzetelnej wiedzy o tej ideologii i budowanie zorganizowanego oporu przeciwko jej dyktatowi.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
5 × 9 =