Europejska Karta Równości w Gdańsku coraz bliżej

Adamowicz-tęczowy zamach

W Gdańsku trwają przygotowania do wprowadzenia tzw. Europejskiej Karty Równości (EKR). Wyznaczeni przez Urząd Miasta eksperci właśnie przegłosowali przygotowane w tym celu Rekomendacje i zadania w zakresie Modelu na rzecz równego traktowania.  Obejmują one – bagatela – 175 różnych strategicznych punktów  programowych (każdy z nich jest właściwie odrębnym niemałym programem), co pokazuje na jak wielką skalę jest zakrojone to przedsięwzięcie, które ma przenikać i przekształcać wszystkie dziedziny życia (taki neomarksistowski miejski neototalitaryzm).

 

Działania proponowane w ramach wprowadzania EKR…

 

…obejmują wsparcie i promowanie najróżniejszych przedsięwzięć równego traktowania, w tym promowanie w życiu publicznymgrup mniejszościowych, (punkt 11. Rekomendacji), np. przez upamiętnienie w  przestrzeni publicznej … m.in. osób nieheteronormatywnych (punkt  18.) oraz opracowanie i wdrożenie w szkołach zajęć dostarczających rzetelnej wiedzy o LGBT+  … podnoszących kompetencje rodziców,  nauczycieli/nauczycielek, uczniów/uczennic (punkt 37.).  Dodatkowo wesprze je realizacja programów edukacji seksualnej (edukacja do miłości) kierowanych do dzieci i młodzieży (73.) oraz regularne warsztaty antydyskryminacyjne przeprowadzane w ramach wdrażanie w instytucjach edukacyjnych spójnego systemu doceniania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji (28.). Tę różnorodność mają zapewnić nie tylko mniejszości seksualne, bo zapowiadane jest również wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek, co zapowiada punkt 33. Rekomendacji.

To zaledwie kilka charakterystycznych fragmentów z ogromnego 175-kierunkowego programu, którego niebezpieczny charakter pokazujemy TUTAJ.