Obywatelska Inicjatywa Rodzin

 

Dlaczego utworzyliśmy Obywatelską Inicjatywę Rodzin (oświadczenie i apel)

 

W ostatnim czasie nasiliły się działania rządu stwarzające zagrożenie dla polskich rodzin. Do prawa i struktur państwowych wprowadzana jest w coraz szybszym tempie ideologia gender kwestionująca istnienie i sens fundamentalnych i oczywistych dotąd pojęć, takich jak małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo, kobieta i mężczyzna.

 Co więcej ideologia ta zaczyna być wprowadzana do programów szkolnych, a nawet przedszkolnych. Proponowane i wprowadzane już programy nie tylko seksualizują dzieci i młodzież, ale na różne sposoby promują związki homoseksualne jako równoprawne ze związkami heteroseksualnymi. Mówi się wtedy np. o wyłącznie informacyjnym charakterze zajęć i nazywa się to przekazem światopoglądowo neutralnym.  

 Jest to oczywistym fałszem, ponieważ przekaz informujący o wielości opcji do wyboru jest promocją bezgranicznej, demoralizującej tolerancji i negowaniem istnienia jakiejkolwiek moralnej busoli w tej delikatnej sferze:  „jest wiele możliwości – możecie wybrać wstrzemięźliwość lub seksoholizm, masturbację lub seks grupowy,  hetero- lub homoseksualizm, a może inne bardziej oryginalne sposoby seksualnej samorealizacji, (których nie będziemy nawet nazywać)”. Taki przekaz nie jest przekazem światopoglądowo neutralnym, wręcz przeciwnie – uważamy, że jest sprzeczny ze światopoglądem  większości polskich rodziców. Z pewnością jest sprzeczny z naszym światopoglądem.

 Wprowadzanie takich treści do programów szkolnych, a nawet przedszkolnych bez uzyskania zgody rodziców  stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania moralnego i religijnego dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

 Jest to tylko jeden z wielu kierunków ataku na rodzinę. Uważamy, że rodzina i rodzicielstwo wymagają obrony, ale też  promocji i wsparcia. Wymagają podjęcia przez państwo polityki rodzinnej która służyłaby rodzinie i jej dobru. Chcemy zabiegać o taką politykę, bronić praw rodziny, rodziców i dzieci. W tym celu utworzyliśmy Obywatelską Inicjatywę Rodzin.

 Chcemy również zachęcić innych rodziców do obrony swoich praw, a nade wszystko obrony dzieci.  W najprostszy i bardzo konkretny  sposób można to uczynić chroniąc własne dzieci w ich przedszkolu i szkole. Dlatego zwracamy się do wszystkich rodziców z apelem:

 Rodzice!

Zaczyna się nowy rok szkolny a wraz z nim  rozpoczynają się wybory do rad rodziców. Tradycyjnie większość rodziców stara się uniknąć tego dodatkowego obowiązku. Teraz nie można przyjmować takiej postawy. Stawka jest zbyt duża. Dlatego apelujemy do Was:

  Rodzice!

Wstępujcie i angażujcie się w pracę szkolnych i przedszkolnych rad rodziców. Mając w nich większość będziecie mogli zapobiec niebezpiecznym ‘eksperymentom’ na Waszych dzieciach. Nawet jeśli znajdziecie się w mniejszości, będziecie przynajmniej wiedzieć co się dzieje i przed czym trzeba chronić dzieci.

 

podpisane przez zespół organizacyjny Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin

 

Grzegorz Strzemecki, Piotr Zajkowski, Marzena Kąkała, Zbigniew Jóźwiak, Jacek Sitarczuk, Emilia Sitarczuk, Jolanta Federczyk, Lidia Karłowicz, Anna Kielak, Artur Jastrzębski, Waldemar Wasiewicz