Tragiczna wiadomość

 

455px-black_ribbon-svgW poniedziałek, 26 maja nasz brat i kolega Zbyszek Jóźwiak uległ tragicznemu wypadkowi. Spadł przy pracy z wysokości 4 piętra. Po kilku godzinach zmarł w szpitalu na Stępińskiej w Warszawie. Osierocił żonę i piątkę dzieci.

Był współzałożycielem Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin i członkiem Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza (do niedawna Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych). Uczestniczył w budowaniu ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej „Dla Rodziny”. Był przedstawicielem-liderem inicjatywy „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci” w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

2014-03-018

Był również współtwórcą i liderem internetowego stowarzyszenia „Wierni Ojczyźnie” skupiającego członków z różnych stron Polski oraz Polaków z emigracji. Co roku, w ramach tego stowarzyszenia oraz PTTK, do którego również należał, organizował zlot w Palmirach pod Warszawą upamiętniający ofiary niemieckiej okupacji, który gromadził ponad tysiąc uczestników.

Zbyszek był niezwykłym człowiekiem, któremu nie wystarczała praca dla siebie i swojej Rodziny. Miał potrzebę pracy dla innych, służenia innym ludziom i służenia Polsce. Był pełen życia, inicjatywy, chęci do pracy dla innych. Był naprawdę wierny Ojczyźnie. 

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Modlimy się za Jego duszę i o pocieszenie dla Jego Rodziny. Was również prosimy o modlitwę.

Obywatelska Inicjatywa Rodzin

 

 Pogrzeb Zbyszka Jóźwiaka odbędzie się 3 czerwca, 

we wtorek, godz. 13.00 w kościele przy ul. Św. Wincentego

(w  kościele murowanym).

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zbyszek był jedynym żywicielem rodziny. Jej sytuacja była trudna, a teraz po jego śmierci się pogorszyła. Wszystkich, którzy chcieliby finansowo ją wesprzeć prosimy o wpłaty na podane niżej subkonto przeznaczone specjalnie na ten cel, z dopiskiem ‚rodzina Jóźwiak’.

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa

Raiffeisen POLBANK nr rachunku pomocniczego:   38 1750 0012 0000 0000 2159 3559  

tytuł wpłaty: ‚rodzina Jóźwiak’

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++