Uwaga na „Tęczowy Piątek” w szkołach.

tecza-img_9250

flaga-kph01-img_9272Ostrzegamy rodziców przed zapowiadaną w szkołach na najbliższy piątek, 28 października akcją „Tęczowy Piątek . W ramach przygotowywanej przez Kampanię Przeciw Homofobii (KPH) akcji nauczyciele wspierający ruch LGBTQ mają wywiesić w szkołach przygotowane przez KPH plakaty lub w inny sposób zademonstrować że „osoby LBGTQ mogą na nich liczyć, np. opowiadając o ‚wspieraniu różnorodności’ i zachęcać do tego żeby szkoły były „miejscem przyjaznym dla młodzieży LGBTQ„.

W rzeczywistości z innych materiałów publikowanych przez KPH, raczej na użytek wewnątrz własnego środowiska i nie eksponowanych w mediach („Queer Studies. Podręcznik Kursu„), można dowiedzieć się, że celem środowiska i ideologów LGBTQ jest zaburzanie pojęć płci i seksualności (w tym przypadku u dzieci i młodzieży), aby stworzyć „świat szczęśliwy społecznie, w którym ludzie określają w płynny, dynamiczny sposób swoje seksualne preferencje„,  w którym nie ma miejsca na normalną rodzinę i małżeństwo, jest za to miejsce np. na poliamoryczne (wieloosobowe) związki o wielorakich i zmiennych relacjach homo- i hetero-seksualnych w ich ramach. Wychowanie młodego pokolenia w tym duchu jest kluczowe dla realizacji tego programu, dlatego działacze i ideolodzy ruchu LGBTQ już od lat naciskają, by państwowy system edukacyjny przedstawiał młodzieży takie związki i skrajnie rozwiązłą obyczajowość LGBTQ jako równoprawne modele wychowawcze.  Akcja „Tęczowy Piątek” jest elementem tej kampanii.

Opowiedz kolegom i koleżankom z kadry nauczycielskiej, że wparcie różnorodności nie wymaga dużo, a  dla młodzieży, która tego potrzebuje wiele znaczy” – zwraca się KPH do nauczycieli. Jak wygląda bardziej zaawansowana, niemiecka „edukacja dla różnorodności” można przekonać się zaglądając do niemieckiego podręcznika „Pedagogika seksualna różnorodności” prof. Elizabeth Tuider. Jego fragmenty przedstawiamy w zestawie dokumentów na temat edukacji antydyskryminacyjnej jako Dokument 11.

O tych planach organizacji LGBTQ, które są już rzeczywistością w szeregu innych krajów piszemy szerzej w „Liście do szkół” (ściślej w jego „uzasadnieniu”) oraz w „Mailu do rodziców„.

Nauczycielu, nauczycielko, przygotuj się do Tęczowego Piątku!” wzywa KPH. Jednak rodzice mają konstytucyjne prawo do wychowanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48.1. oraz  53.3. Konstytucji) i choćby na tej podstawie mogą sprzeciwiać się poddawania swoich dzieci homoseksualnej propagandzie. Ponadto każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dzieci przed demoralizacją (art. 72.1.). Dlatego apelujemy do nauczycieli, aby nie poddawali się zachętom i naciskom środowisk LGBTQ.