ZHP biało-czerwone czy tęczowe?

ZHP-ZagrożoneWartości-konferencja

Posunięcia władz Związku Harcerstwa Polskiego w ostatnich dwóch latach świadczą o tym, że organizacja która ma ogromny wpływ na wychowanie polskiej młodzieży rozpoczyna jej intensywną indoktrynację w duchu ideologii LGBTQ, zachęcającą do przyjęcia wzorców zachowań seksualnych lesbijek, gejów, bi-, trans- i queer-seksualistów, co prowadzi do niszczenia tożsamości i skrajnej demoralizacji młodych ludzi.

Sytuacja ta jest w najwyższym stopniu niepokojąca, tym bardziej, że o tej rewolucyjnej i groźnej zmianie władze ZHP w najmniejszym stopniu nie informują rodziców, którzy powierzyli tej organizacji swoje dzieci. Centrum Życia i Rodziny zbiera podpisy pod petycją przeciwko homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży w ZHP (patrz TUTAJ). Koalicja Obywatelska „Dla Rodziny” (której członkiem jest Obywatelska Inicjatywa Rodzin) wystosowała obecnie  do władz ZHP list otwarty, w którym pyta władze ZHP o to, jakie wzorce zachowań zamierzają promować w swojej pracy z młodzieżą.

25 stycznia 2019 r w Centrum  Życia i Rodziny odbyła się transmitowana w Internecie konferencja prasowa, podczas której informowaliśmy o naszym liście i odczytaliśmy oświadczenie Rady Koalicji w tej sprawie. W konferencji wziął udział prezes CŻiR Paweł Kwaśniak, Marta Kowalczyk z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris, Kazimierz Przeszowski z CŻiR oraz niżej podpisany Grzegorz Strzemecki, reprezentujący Koalicję „Dla Rodziny” .

Po konferencji pismo zostało złożone w siedzibie ZHP.

Grzegorz Strzemecki

 

nagranie z konferencji prasowej dostępne TUTAJ

List do Koalicji Obywatelskiej „Dla Rodziny” do władz ZHP dostępny  TUTAJ

Skan złożonego pisma z pokwitowaniem przyjęcia – TUTAJ

Oświadczenie Rady Koalicji Obywatelskiej „Dla Rodziny” odczytane na konferencji prasowej  – poniżej:

 

Zachęcamy również do obejrzenia videobloga Grzegorza Strzemeckiego przygotowanego przez CŻiR – TUTAJ

 

 

________________________________

Warszawa 25.01.2019

Oświadczenie
Rady Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY
w sprawie Listu otwartego na temat wzorców wychowawczych ZHP

Rada Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY kieruje do Władz ZHP – Pani hm. Anny Nowosad Naczelniczki ZHP i Pana hm. Dariusza Supła Przewodniczącego ZHP – pytanie o to, jaki wzorzec wychowawczy obowiązuje obecnie w ZHP.

Czy małżeństwo i rodzina są nadal dla ZHP wartością obecną w wychowaniu dzieci i młodzieży
i czy w związku z tym nadal obowiązuje prorodzinny wzorzec wychowania, czy też ZHP od tego wzorca odchodzi i w jego miejsce przyjmuje wzorce promowane przez środowiska LGBTQ? Czy ZHP chce jako ideał przedstawiać wolność od „opresji normatywnej”, czyli mówiąc zwyczajnym językiem wyzbycie się wszelkich zahamowań odnośnie płci i liczby partnerów seksualnych? Czy ZHP chce ukazywać jako wartość i promować liczne, niezobowiązujące kontakty seksualne z wieloma osobami dowolnej płci, bo tak wyraża się tożsamość i styl życia osób LGBTQ, jak same to opisują
w najbardziej autorytatywnych publikacjach.

Te pytania, z którymi Rada Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY zwraca się do ZHP biorą się
z szeregu faktów, wskazujących na promocję tożsamości, obyczajowości i ideologii LGTBQ:

– wprowadzenie materiału formacyjnego „TĘŻNIA DUCHA”, w którym jest mowa o pełnieniu funkcji wychowawczych w ZHP przez osoby publicznie deklarujące się – także wobec wychowanków – jako biseksualne (czyli „uprawiające” seks z mężczyznami i kobietami);

– wywiad Heleny Gil, instruktorki ZHP, w czasopiśmie „Vogue”, w którym publicznie deklaruje „łączenie ideałów ZHP i LGBTQ” oraz swój biseksualizm;

– film „Ognisko” promujący zachowania homoseksualne wyświetlony podczas szkolenia dla instruktorów ZHP pt. „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej” (Łódź 2017);

– udział przedstawicieli ZHP w paradach LGBTQ i innych wydarzeniach propagujących obyczajowość i ideologię LGBTQ oraz zapraszanie promotorów tej obyczajowości i ideologii na zjazdy i zloty ZHP.

Przypominamy, że rodzice, którzy powierzają swoje dzieci ZHP mają prawo – poświadczone przez Konstytucję RP – usłyszeć publiczną i jednoznaczną odpowiedz na to pytanie.

Również całe społeczeństwo, które obdarza ZHP dużym kapitałem społecznego zaufania i wspiera środkami publicznymi jego działalność, ma prawo usłyszeć publiczną i jednoznaczną odpowiedz na to pytanie.