O nas

KONTAKT:  kontakt@oir.com.pl

Obywatelska Inicjatywa Rodzin wywodzi się z Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych i ściśle z nim współpracuje. Wielu z nas jest członkami tego stowarzyszenia.

Nasza działalność rozpoczęła się po Walnym Zebraniu BSRW w maju 2013r. kiedy zbulwersowani projektami Pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania (takimi jak TUTAJ * i TUTAJ**) zapowiadającymi zmiany idące w coraz bardziej niebezpiecznym kierunku, postanowiliśmy stanąć w obronie konstytucyjnych praw rodziców, dzieci i całych rodzin.

Podczas dyskusji w grupie, która zajęła się tą sprawą uznaliśmy za oczywiste, że ten ważny problem nie dotyczy wyłącznie rodzin wielodzietnych i że do naszego działania warto i powinno się zaprosić osoby nie tylko z takich rodzin. W ten sposób nasza inicjatywa odwołała się do wszystkich, nie tylko wielodzietnych rodzin. Każdy może się do nas przyłączyć, bo każdy jest przecież w jakiejś rodzinie.

Razem chcemy  bronić naszych rodzin i dzieci korzystając z przysługujących nam konstytucyjnych i obywatelskich praw i to jest właśnie Obywatelska Inicjatywa Rodzin.

Póki co nie mamy listy członków i działamy w luźnej grupie. Mamy jednak za sobą poparcie rodzin Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych, a także wielu rodzin i osób z innych, niekoniecznie sformalizowanych środowisk, w których jesteśmy obecni. W tym sensie są z nami setki rodzin.

Nasza ulotka w wersji czarno-białej (łatwo kserować) do pobrania – TUTAJ

Ta sama ulotka w wersji kolorowej – do pobrania – TUTAJ

 

_______________

* „Krajowy program działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-2015” podaje jako zarzut, że „autorzy podręczników nie przestrzegają zasady gender mainstreaming” oraz że w tych podręcznikach „Nieobecny jest natomiast problem ‚inności’, nie podejmuje się też prób oswajania z nią. […] Nie ma [w nich] ma rodzin alternatywnych, ani osób homoseksualnych”.

Gender mainstreaming oznacza wprowadzenie zasad ideologii gender do wszystkich dziedzin życia. Oswajanie z homoseksualizmem stanowi wstępny etap, za którym idzie promocja seksoholizmu i wszelkich możliwych orientacji i tożsamości seksualnych połączona z dyskryminacją heteroseksualności. Wprowadzenie genderyzmu do edukacji uważamy za groźne naruszenie konstytucyjnych praw rodziców. Jako rodzice stanowczo nie zgadzamy się na ‚gender mainstreaming’.

„Krajowy program…” do pobrania TUTAJ

 

**  ‚Lekcja Równości” na stronie 5 zwraca się do nauczycieli z apelem: „Nauczycielu, nauczycielko, nie musisz wiedzieć, kto z uczniów jest gejem, lesbijką, osobą biseksualną lub transpłciową, żeby mieć pewność, że takie osoby w twojej klasie są.” (str.5)

Sugestia że np. w 25-osobowej klasie z pewnością znajduje się osoba o zaburzonej tożsamości seksualnej jest grubym nadużyciem, niezgodnym z jakimikolwiek wiarygodnymi statystykami. Na stronie 29 podano taką zmyśloną statystykę, że 8% populacji stanowią osoby z zaburzoną tożsamością płciową. Tymczasem rządowe ankiety z USA i Wielkiej Brytanii wykazują, że 1-3% ludności określa siebie jako homoseksualistów. Zawyżanie liczby homoseksualistów jest istotnym elementem „gender mainstreamingu”, przenoszenia  zaburzeń seksualnych w obręb normalności.

Podobnym nadużyciem jest powoływanie się na najprawdopodobniej zmyślonego 18-letniego ucznia, któremu rzekomo brakuje w szkole homoseksualnej propagandy. Programy edukacyjne rozpoczynają promocję homoseksualizmu u znacznie młodszych dzieci i dokonują tego bez jakichkolwiek konsultacji z rodzicami.

Przykładem takiej homoseksualnej propagandy jest krytyka heteroseksualnego charakteru szkolnej zabawy walentynkowej: „Mimo że nikt nie ma na celu dyskryminacji ani wykluczania kogokolwiek, to założenie, że można wchodzić tylko w męsko-damskie  romantyczne relacje, powoduje, że młodzież nieheteroseksualna pozostaje biernym obserwatorem i nie jest włączona w ten aspekt życia szkoły.” (str.13)  Czy władze oświatowe konsultowały z rodzicami przekazywanie dzieciom takich treści?

„Lekcja Równości” do pobrania TUTAJ lub ze strony rzecznika:                                                                                                      http://www.lekcjarownosci.pl/wp-content/uploads/2013/04/lekcja_rownosci_materialy.pdf